Struktura

Domy Pomocy Społecznej

 • Słoneczko
 • Promień Życia
 • Jesień Życia

Środowiskowe Domy Samopomocy

 • Nr I
  • Sekcja Niezapominajka
  • Sekcja Słoneczko
  • Sekcja Stokrotka
 • Nr II
  • Sekcja Bławatek
  • Sekcja Sami Swoi
  • Sekcja Wrzos
  • Sekcja Irys

Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

Specjalistyczne Usługi