NOWE MIEJSCA OD 1 GRUDNIA 2022 R.

W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY Nr 2 – Sekcja „IRYS”

ul. Gałczyńskiego 2 w Bydgoszczy

Dyrektor Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia informuje o uruchomieniu z dniem 1 grudnia 2022 r. 30 nowych miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy Nr 2 – Sekcja „Irys” przy ul. Gałczyńskiego 2 w Bydgoszczy

Placówka jest domem typu D przeznaczonym dla osób, które ukończyły 18 rok życia i posiadają spektrum autyzmu lub niepełnosprawność sprzężoną oraz posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, której przyczyną są całościowe zaburzenia rozwoju (12-C) lub niepełnosprawność sprzężona (dwa lub trzy symbole przyczyny niepełnosprawności).

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr tel.

885-558-145 lub 885-508-291

Serdecznie zapraszamy