Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie

Witamy Państwa bardzo serdecznie na stronie internetowej Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie. Znajdziecie tu państwo niezbędne informacje na temat funkcjonowania ośrodka. W dziale galeria możecie państwo obejrzeć zdjęcia z naszego codziennego życia.

Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie jest filią Domu Pomocy Społecznej „Słoneczko”. Ośrodek wykonuje specjalistyczne usługi opiekuńcze w ramach pobytu dziennego. Przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w wieku od trzech do dwudziestu pięciu lat, która ze względu na wiek, chorobę i niepełnosprawność intelektualną wymaga częściowej opieki i pomocy w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych.

Ośrodek dysponuje 60 miejscami. Ośrodek otwarty jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00 – 17.00

Zapewniamy również rodzinom uczestników wsparcie oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów.

Uczestnicy w czasie pobytu w ośrodku mają zapewnioną:

 • specjalistyczną opiekę,
 • uczestnictwo w zajęciach terapeutycznych,
 • trzy posiłki dziennie.

Dla każdego uczestnika, zespół pracowników opracowuje indywidualny plany postępowania wspierająco – aktywizującego. Na podstawie tego planu prowadzimy różnorodne zajęcia, w tym:

 • zajęcia oparte o kontakt z ciałem,
 • zajęcia polisensoryczne,
 • zajęcia logopedyczne,
 • muzykoterapię,
 • zajęcia dydaktyczno – wychowawcze,
 • zajęcia relaksacyjne i stymulacyjne – Sala Doświadczania Świata,
 • naukę czynności samoobsługowych,
 • trening umiejętności społecznych,
 • zajęcia z zakresu terapii zajęciowej,
 • dogoterapię,
 • zajęcia terapeutyczne z alpakami,
 • rehabilitację medyczną, na podstawie zlecenia lekarskiego,
 • nasi podopieczni uczestniczą również w różnego rodzaju imprezach integracyjnych, spacerach, plenerach, i imprezach kulturalno – oświatowych

Stanowimy również wsparcie dla rodzin naszych podopiecznych w zakresie poradnictwa i konsultacji ze specjalistami.

Uczestnicy przyjmowani są na podstawie decyzji wydawanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej. W celu załatwienia wszelkich formalności związanych z przyjęciem do Ośrodka rodzice lub opiekunowie muszą udać się do odpowiedniego Ośrodka Pomocy Społecznej ze względu na swoje miejsce zamieszkania.

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu 52-372-91-51.

Serdecznie zapraszamy.