Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Bydgoszczy

Adres: ul. Gałczyńskiego 2 Bydgoszcz 85-322

Kierownik Ośrodka – Anna Szaroleta

Nr tel.:  885 508 291

e-mail :  anna.szaroleta@zdpsiow.pl

Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej jest placówką dzienną, przeznaczoną dla 30  podopiecznych w wieku do 18 lat, z niepełnosprawnością intelektualną oraz niepełnosprawnością ruchową. Ośrodek czynny jest od poniedziałku
do piątku w godzinach 6.30 -16.00.

Warunkiem przyjęcia do Ośrodka jest decyzja administracyjna wydawana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Naszym głównym celem jest umożliwienie dziecku, a w przyszłości osobie dorosłej, życia
w jej środowisku rodzinnym, a tym samym ograniczenie liczby osób kierowanych do placówek całodobowych. Celem naszej pracy terapeutycznej jest także umożliwianie rodzicom podjęcia lub kontynuowania pracy zawodowej oraz wspieranie rodzin w pełnieniu ról rodzicielskich
i społecznych.

Celem działalności Ośrodka Wsparcia jest

 • kształtowanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia;
 • ułatwienie funkcjonowania w środowisku rodzinnym;
 • przeciwdziałanie izolacji społecznej;
 • integracja ze środowiskiem lokalnym, kształtowanie właściwych postaw społecznych;
 • wsparcie dla rodzin osób niepełnosprawnych w zakresie poradnictwa oraz konsultacji specjalistycznych

W Ośrodku zapewniamy:

 • wyżywienie- trzy posiłki dziennie z uwzględnieniem zaleceń lekarskich dotyczących indywidualnej diety dziecka;
 • podstawowe świadczenia opiekuńcze i pielęgnacyjne;
 • opiekę medyczną – podawanie leków zgodnie z zaleceniem lekarskim,  karmienie PEG, kontrola poziomu cukru
 • terapię psychologiczną, logopedyczną, pedagogiczną;
 • rehabilitację- zgodnie z zaleceniem lekarskim;
 • możliwość realizowania obowiązku szkolnego na terenie placówki.

Ośrodek posiada bogato wyposażoną bazę rehabilitacyjną i terapeutyczną. Placówka wyposażona jest w sale terapeutyczne: Sala Doświadczania Świata,  hydroterapia, sala gimnastyczna, sala fizykoterapii, sale do prowadzenia zajęć indywidualnych i grupowych.

Odbywają się w nich zajęcia prowadzone przez: psychologa, pedagoga,  logopedę  Uczestnicy ośrodka objęci są również rehabilitacją ruchową, w zakresie kinezyterapii, hydroterapii i fizykoterapii.

Terapia psychologiczna prowadzona w Ośrodku Wsparcia ma na celu kształtowanie pozytywnych wzorców zachowań społecznych, wsparcie rozwoju poznawczego oraz emocjonalnego.

Głównymi zadaniami jakie realizuje psycholog są:

 • diagnoza indywidualnych potrzeb dziecka w oparciu o obserwację i ocenę predyspozycji psychofizycznych;
 • konsultacje z rodzicami podczas, których ustalamy wspólne cele terapeutyczne, omawiamy bieżące trudności oraz postępy w procesie terapii;
 • sporządzanie opinii nt. funkcjonowania dziecka w ośrodku, na podstawie wyników uzyskanych podczas diagnozy oraz obserwacji;
 • tworzenie Indywidualnych Planów Wspierająco – Aktywizujących wraz z Zespołem Terapeutycznym;
 • prowadzenie terapii psychologicznej podczas zajęć indywidualnych oraz grupowych,
  w oparciu o dostosowane do potrzeb dziecka metody:
  • trening umiejętności społecznych – kształtowanie zdolności współpracy, okazywania i rozpoznawania emocji,
  • trening funkcji poznawczych – rozwijanie umiejętności zapamiętywania, koncentrowania uwagi, myślenia, stymulacja wyobraźni,
  • zajęcia oparte o kontakt z ciałem – kształtowanie orientacji w schemacie ciała,
  • zajęcia relaksacyjne – rozluźnienie napięć psychofizycznych.

Terapia logopedyczna\ neurologopedyczna ma na celu usprawnianie umiejętności komunikacyjnych, wyrównywanie opóźnień w zakresie rozwoju mowy oraz nauczanie mowy, która się nie wykształciła.

W Ośrodku Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie terapia prowadzona jest z wykorzystaniem różnorodnych metod, m.in.:

 • Ćwiczenia usprawniające aparat artykulacyjny, w tym bierne usprawnianie poprzez masaże wg. Metody E.Stecko oraz Castilio-Moralesa;
 • Ćwiczenia oddechowe;
 • Ćwiczenia percepcji słuchowej;
 • Logorytmika;
 • K- taping logopedyczny;
 • Terapia miofunkcjonalna;
 • Terapia ręki;
 • Metoda Dobrego Startu;
 • Metoda Ruchu Rozwijającego W.Sherborne;
 • Terapia karmienia.

Logopeda dobiera formy i metody pracy zgodnie z indywidualnymi potrzebami dziecka, na podstawie diagnozy neurologopedycznej, obserwacji dziecka oraz wywiadu z rodzicami.

Terapia pedagogiczna prowadzona jest w niewielkich grupach, z wykorzystaniem odpowiednio dobranych pomocy dydaktycznych. Celem terapii jest wsparcie dziecka w wielu aspektach jego rozwoju. Podczas zajęć rozwijane są procesy poznawcze, sprawność manualna oraz umiejętność pracy w grupie.

W ramach terapii prowadzone są następujące rodzaje zajęć:

 • stymulacja polisensoryczna, zajęcia w Sali Doświadczania Świata – usprawnianie wszystkich zmysłów: czucia proprioceptywnego, dotyku, węchu, smaku, wzroku, słuchu;
 • zajęcia oparte o kontakt z ciałem – polegają na dostarczaniu doznań związanych
  z odczuwaniem dotyku i ruchu;
 • zajęcia plastyczne – pobudzanie wyobraźni oraz rozwijanie sprawności manualnej;
 • zajęcia z wykorzystaniem elementów Metody Porannego Kręgu – aktywizowanie zmysłów w sposób odmienny dla każdej pory roku, aby podkreślać zmiany zachodzące
  w przyrodzie;
 • muzykoterapia – zajęcia muzyczno-wokalne, choreoterapia.

Poza bogatą ofertą zajęć dla podopiecznych pedagog prowadzi również konsultacje dla rodziców, udzielając porad i potrzebnego wsparcia.

Rehabilitacja prowadzona jest przez mgr fizjoterapii specjalizującego  się w pracy z dziećmi oraz młodzieżą z neurologicznymi zaburzeniami rozwoju psychoruchowego oraz chorobami ortopedycznymi. Ośrodek Wsparcia wyposażony jest w salę gimnastyczną, gabinet fizykoterapii oraz hydroterapię. Każdy uczestnik ma prowadzoną rehabilitację zgodnie ze zleceniem lekarskim, dostosowaną do swoich możliwości i potrzeb.

Naszym podopiecznym oferujemy:

 • Zajęcia kinezyterapii w oparciu o metodę PNF oraz  elementy metody NDT- Bobath;
 • Gimnastykę korekcyjną mającą na celu korygowanie wad postawy;
 • Masaż Shantala– rodzaj masażu, który relaksuje, uspakaja oraz stymuluje ciało;
 • Terapię ręki– skupiającą się na obręczy barkowej i kończynach górnych, celem jest usprawnianie motoryki małej;
 • Zabiegi fizykalne z zakresu:
 • Laseroterapii, która posiada szeroki zakres zastosowania, wykazująca działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe oraz wspomagające mikrokrążenie
 • Światłolecznictwa: – lampa sollux- rodzaj terapeutycznej lampy emitującej promieniowanie podczerwone o właściwościach przeciwbólowych, przeciwzapalnych oraz rozgrzewających. Często wykonywana jest przed zajęciami kinezyterapii celem przygotowania mięśni do pracy.

– lampa Bioptron- stosowana wspomagająco w stanach zapalnych, na chorobowe zmiany skórne przyspieszając odbudowę tkanek skórnych oraz po urazach uruchamiając procesy regeneracyjne.

 • Krioterapii polegająca na miejscowym schłodzeniu ciała przy pomocy zimnego powietrza. Dzięki krioterapii możemy zmniejszyć napięcie mięśniowe, przyspieszyć przemianę materii.
 • Elektroterapii– leczenie przy zastosowaniu różnego rodzaju prądów leczniczych stałych lub zmiennych o różnej częstotliwości, które w zależności od rodzaju wykazują działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne.
 • Ultradźwięki– terapia falą dźwiękową o niskiej częstotliwości, która znajduje zastosowanie w łagodzeniu dolegliwości bólowych narządu ruchu, w przypadku nadwyrężenia mięśni czy terapii bólu.
 • Magnetoterapii– leczenie za pomocą pola magnetycznego, które ma działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne oraz poprawiające przewodnictwo nerwowe
 • Hydroterapii-

hydromasaż całego ciała- redukuje ból, zmęczenie, zmniejsza napięcie mięśniowe oraz poprawia ukrwienie.

kąpiel wirowa kończyn dolnych- działa rozluźniająco, zmniejsza obrzęki, działa przeciwbólowo.