Usługi

Dom Pomocy Społecznej „Słoneczko” Bydgoszcz świadczy następujące usługi:

Zamieszkanie na stałe dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie (tel. 052 3729151), a w tym:

 • Pokoje jedno, dwu lub trzyosobowe. Wyposażenie uzależnione od indywidualnych upodobań, potrzeb, etapu rozwoju, bezpieczeństwa i higieny.
 • Łazienki – jedna na pięć osób.
 • Toalety – jedna na cztery osoby.
 • Możliwość spożywania posiłków w pokoju.
 • Cztery posiłki dziennie ( dla dzieci jeżdżących do szkoły pięć posiłków dziennie).
 • Diety zgodnie z zaleceniem lekarza.
 • Jadłospisy zgodne z obowiązującymi normami żywienia.
 • Dostęp do podstawowych produktów żywnościowych i napojów przez całą dobę.
 • Sprzątanie pomieszczeń mieszkalnych, nie rzadziej niż raz dziennie.
 • Zmiana pościeli w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz w tygodniu.
 • Zmiana ręczników w miarę potrzeby.
 • Odzież i obuwie odpowiedniego rozmiaru stosownie do pory roku (odzież całodzienną – co najmniej dwa zestawy, odzież zewnętrzną- płaszcze, kurtki – co najmniej jeden zestaw, bieliznę dzienną – co najmniej 4 komplety, bieliznę nocną – co najmniej 2 komplety, co najmniej jedną parę obuwia oraz pantofle domowe) , utrzymanie w czystości ( pranie, naprawa ) i wymianę w miarę potrzeby.
 • Warunki do samodzielnej przepierki.
 • Opieka i pielęgnacja dostosowana do indywidualnych potrzeb.
 • Pomoc w toalecie i spożywaniu posiłków.
 • Korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.
 • Zaopatrzenie w niezbędne leki i materiały opatrunkowe. Pokrywanie opłat do wysokości limitu ceny i opłat ryczałtowych.
 • Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i sprzęt rehabilitacyjny.
 • Rehabilitacja ruchowa zgodnie z zaleceniami lekarza rehabilitacji.
 • Stwarzanie warunków do rozwoju samodzielności.
 • Różnorodne zajęcia w pracowniach terapii zajęciowej.
 • Pomoc w rozwijaniu Samorządności – Rada Mieszkańców.
 • Organizacja i udział w uroczystościach okolicznościowych.
 • Kształcenie specjalne według programów nauczania dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim.
 • Bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych, rzeczy wartościowych i obsługa finansowa.
 • Wsparcie i pomoc w załatwianiu spraw z instytucjami, sądem, opiekunami prawnymi itp.
 • Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z rodziną, bliskimi, znajomymi.
 • Realizacja zajęć terapeutycznych opartych na indywidualnym planie wspierania, ustalonym i dostosowanym dla konkretnego mieszkańca, w celu szeroko pojętej aktywizacji, której skutkiem ma być polepszenie sytuacji życiowej oraz stanu psycho-fizycznego mieszkańca.
 • Wsparcie i pomoc w rozwiązywaniu problemów przez pracowników Domu.
 • Wsparcie w momencie usamodzielnienia się.