Usługi

Dom Pomocy Społecznej „Słoneczko” Bydgoszcz świadczy następujące usługi:

Zamieszkanie na stałe dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie (tel. 052 3729151), a w tym:

  • Pokoje jedno, dwu lub trzyosobowe. Wyposażenie uzależnione od indywidualnych upodobań, potrzeb, etapu rozwoju, bezpieczeństwa i higieny.
  • Łazienki – jedna na pięć osób.
  • Toalety – jedna na cztery osoby.
  • Możliwość spożywania posiłków w pokoju.
  • Cztery posiłki dziennie ( dla dzieci jeżdżących do szkoły pięć posiłków dziennie).
  • Diety zgodnie z zaleceniem lekarza.
  • Jadłospisy zgodne z obowiązującymi normami żywienia.
  • Dostęp do podstawowych produktów żywnościowych i napojów przez całą dobę.
  • Sprzątanie pomieszczeń mieszkalnych, nie rzadziej niż raz dziennie.
  • Zmiana pościeli w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz w tygodniu.
  • Zmiana ręczników w miarę potrzeby.
  • Odzież i obuwie odpowiedniego rozmiaru stosownie do pory roku (odzież całodzienną – co najmniej dwa zestawy, odzież zewnętrzną- płaszcze, kurtki – co najmniej jeden zestaw, bieliznę dzienną – co najmniej 4 komplety, bieliznę nocną – co najmniej 2 komplety, co najmniej jedną parę obuwia oraz pantofle domowe) , utrzymanie w czystości ( pranie, naprawa ) i wymianę w miarę potrzeby.
  • Warunki do samodzielnej przepierki.
  • Opieka i pielęgnacja dostosowana do indywidualnych potrzeb.
  • Pomoc w toalecie i spożywaniu posiłków.
  • Korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.
  • Zaopatrzenie w niezbędne leki i materiały opatrunkowe. Pokrywanie opłat do wysokości limitu ceny i opłat ryczałtowych.
  • Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i sprzęt rehabilitacyjny.
  • Rehabilitacja ruchowa zgodnie z zaleceniami lekarza rehabilitacji.
  • Stwarzanie warunków do rozwoju samodzielności.
  • Różnorodne zajęcia w pracowniach terapii zajęciowej.
  • Pomoc w rozwijaniu Samorządności – Rada Mieszkańców.
  • Organizacja i udział w uroczystościach okolicznościowych.
  • Kształcenie specjalne według programów nauczania dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim.
  • Bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych, rzeczy wartościowych i obsługa finansowa.
  • Wsparcie i pomoc w załatwianiu spraw z instytucjami, sądem, opiekunami prawnymi itp.
  • Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z rodziną, bliskimi, znajomymi.
  • Realizacja zajęć terapeutycznych opartych na indywidualnym planie wspierania, ustalonym i dostosowanym dla konkretnego mieszkańca, w celu szeroko pojętej aktywizacji, której skutkiem ma być polepszenie sytuacji życiowej oraz stanu psycho-fizycznego mieszkańca.
  • Wsparcie i pomoc w rozwiązywaniu problemów przez pracowników Domu.
  • Wsparcie w momencie usamodzielnienia się.