Informacja o uzyskaniu dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Celowego

Informacja o uzyskaniu dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Celowego

NAZWA FUNDUSZU: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

NAZWA PROJEKTU: “Montaż wind w Domu Pomocy Społecznej “Promień Życia” przy ul. Łomżyńskiej 54 w Bydgoszczy”

KWOTA DOFINANSOWANIA: 190.000 zł.

KWOTA CAŁKOWITA INWESTYCJI: 494.640,00 zł.

KRÓTKI OPIS ZADANIA: Wymiana wind  w Domu Pomocy Społecznej „Promień Życia” w Bydgoszczy przy ul. Łomżyńskiej 54 polegajaca na demontażu dwóch starych wind i montażu dwóch nowych wind dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych. Nowe windy będą spełniały warunki wskazane w  ustawie o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.