Nasi jubilaci

Pani Zofia Konieczka z domu Sylwerska urodziła się 16.04.1916r. w Mariankach, powiat Lipno. Tam uczęszczała do Szkoły Podstawowej, później do Zawodowej Krawieckiej, którą ukończyła w 1933r.
Wyszła za mąż 12 listopada 1939r. w Warszawie, w Kościele p. w. Św. Teresy.
Od sierpnia 1944r. wraz z mężem brała udział w Powstaniu Warszawskim, stamtąd 28 sierpnia 1944r. zostali zabrani do obozu w Austrii w Mauthausen, gdzie 5 września wywieziono ich na roboty rolne do gospodarza w gminie Gąc-Kirche, pow Linz- Vitzing w Austrii, gdzie przebywali do końca wojny.
08 maja 1945r. wrócili do Bydgoszczy, zamieszkali na ul. Czerkaskiej. Mieli 2 synów, już nieżyjący. Pani Zofia nie pracowała zawodowo. 24 marca 1994r. w związku z licznymi chorobami razem z mężem zostali przyjęci do Domu Pomocy Społecznej „Promień Życia” w Bydgoszczy. Mąż zmarł w 2003r.


Pani Stanisława Czerwińska, urodzona 18.03.1915, Łomia


Pani Franciszka Sobieralska, urodzona 25.12.1915, Niemcy