Opieka

Opiekę nad Mieszkańcami sprawują pracownicy wykwalifikowani w opiece nad osobami starszymi. Ludzie ci oprócz doświadczenia mają ogromne serca.

Zespół Terapeutyczno – Opiekuńczy bezpośrednio współpracujący z mieszkańcami tworzą:

  • pracownicy socjalni,
  • opiekunowie,
  • pielęgniarki,
  • terapeuci zajęciowi,
  • rehabilitanci,
  • psycholog,
  • lekarz,
  • dietetyk,
  • kapelan.

Proponujemy różnego rodzaju formy terapii, uwzględniając indywidualne potrzeby i możliwości Mieszkańców.

Szeroka i nowoczesna baza fizjoterapeutyczna umożliwia Mieszkańcom korzystanie z zabiegów rehabilitacyjnych.