Kontakt

Dom Pomocy Społecznej „Promień Życia”
ul. Łomżyńska 54, 85-863 Bydgoszcz
Tel./Fax: 52-361-22-28, 52-365-42-05, 52-365-42-00
e-mail: dps@promien-zycia.bydgoszcz.pl

Skargi, wnioski, propozycje przyjmują:

Dyrektor Domu, Z-ca Dyrektora Domu codziennie w godzinach pracy tj.
poniedziałki, środy, czwartki 7.30-15.30
wtorki 7.30-17.30
piątki 7.30-13.30
pokój nr 2 (parter)

Koordynator Pracy Domu
po godzinach pracy Dyrekcji
w dni wolne, niedziele i święta
pok. 47 (I piętro)
Koordynator Pracy Domu udziela informacji Rodzinom Mieszkańców

Rzecznik Praw Mieszkańca
mgr Aleksandra Jachowska
codziennie w godzinach swej pracy
pokój 79C (II piętro)