DPS Promień Życia

Dom Pomocy Społecznej „Promień Życia”
ul. Łomżyńska 54, 85-863 Bydgoszcz,
tel./fax: 52-361-22-28, 52-365-42-05, 52-365-42-00

Mieszkańcy o „Promieniu Życia” mówią: „…traktujemy nasz Dom jako swój dom i jesteśmy z nim emocjonalnie związani„.