ŚDS Słoneczko

Nasza placówka przeznaczona jest dla osób dorosłych, które potrzebują opieki i wsparcia oraz mają trudności w samodzielnym funkcjonowaniu spowodowane zaburzeniami psychicznymi.

Nadrzędnym celem naszej działalności jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji w życiu społecznym.
Koncentrujemy się na rozwijaniu umiejętności i cech, które pozwalają na maksymalnie pełne i samodzielne życie uczestników we własnym środowisku. Tym samym przeciwdziałamy instytucjonalizacji ich życia.

Nasz dom to:

 • opieka i wsparcie udzielane przez doświadczonych specjalistów
 • spotkania w rodzinnej atmosferze
 • możliwość korzystania z w pełni wyposażonych sal terapeutycznych
 • zerwanie z samotnością i bezczynnością

Na spotkaniach i zajęciach terapeutycznych proponujemy:

– Treningi umiejętności samoobsługowych i zaradności życiowej
– Treningi umiejętności społecznych i interpersonalnych
– nawiązywania i utrzymywania kontaktów społecznych
– aktywności i odpowiedzialności
– funkcjonowania w oparciu o własne sprawności
– współpracy i komunikacji w grupie
– rozwój zachowań wzajemnej pomocy
– aktywizacji w kierunku zatrudnienia
– Terapię zajęciową
– zajęcia plastyczne
– zajęcia rękodzielnicze
– zajęcia muzyczne
– zajęcia teatralne
– Kuchnię terapeutyczną
– przygotowywanie posiłków
– Pracownię gospodarstwa domowego
– posługiwanie się sprzętem gospodarstwa domowego
– Ergoterapię
– terapii przez pracę
– Zajęcia sportowe i ogólnorozwojowe
– Treningi umiejętności organizowania i spędzania wolnego czasu
– rozwijanie zainteresowań
– Zajęcia rekreacyjno-kulturalne
– wycieczki, spacery
– organizowanie imprez i zabaw
– nauka korzystania z ogólnodostępnych ofert imprez kulturalnych
– Terapię grupową i indywidualną

Zapewniamy :

 • bezpieczne i higieniczne warunki pobytu, domową atmosferę
 • szeroko pojęte wsparcie w codziennym funkcjonowaniu
 • ofertę terapeutyczną dostosowaną do potrzeb i możliwości uczestnikówDzięki nam :
 • nie będziesz już samotny
 • będziesz miał powód aby wyjść z domu
 • nawiążesz nowe znajomości
 • poszerzysz swoje zainteresowania
 • będziesz uczestniczył w wielu ciekawych zajęciach, imprezach kulturalnych i sportowychCHCĄC SKORZYSTAĆ Z NASZEJ OFERTY NALEŻY ZGŁOSIĆ SIĘ DO REJONOWEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WŁAŚCIWEGO DLA MIEJSCA ZAMIESZKANIA, WYRAZIĆ CHĘĆ UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH W NASZEJ PLACÓWCE. PRACOWNIK SOCJALNY PRZYGOTUJE NIEZBĘDNE DOKUMENTY NA PODSTAWIE KTÓRYCH WYSTAWIONA ZOSTANIE DECYZJA ADMINISTRACYJNA.

MASZ PYTANIA ZADZWOŃ !

tel. (52) 5840770