ŚDS Stokrotka

Z usług Środowiskowego Domu mogą korzystać osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby:Kącik kuchenny

 • chore psychicznie,
 • upośledzone umysłowo,
 • wykazujące inne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych.

JakKacik RTV - Muzyczny Środowiskowy Dom Samopomocy pomaga swoim uczestnikom?

Cel główny:

PODTRZYMYWANIE I ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W ZAJĘCIACH W DOMU NIEZBĘDNYCH IM DO MOŻLIWIE JAK NAJBARDZIEJ SAMODZIELNEGO ŻYCIA

Pracownicy Domu stanowią Zespół, który współpracuje z ŚDS Stokrotkauczestnikami na podstawie konkretnych planów postępowania wspierająco – rehabilitacyjnego dla każdego z uczestników.

Postępowanie wspierająco – rehabilitacyjne obejmuje:

 1. Trening umiejętności samoobsługowych i zaradności życiowej.
 2. Trening umiejętności społecznych i interpersonalnych (nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów społecznych, motywowanie do funkcjonowania w oparciu o własne możliwości, kształcenie umiejętności współpracy i komunikowania się w grupie na zasadach otwartości, partnerstwa i wzajemności).
 3. Trening umiejętności spędzania czasu wolnego (rozwijanie zainteresowań lekturą czasopism i książek, rozwijanie umiejętności korzystania z turystyki, udziału w imprezach kulturalnych i sportowych).Kącik muzyczny
 4. Terapia zajęciowa – Dom prowadzi pracownię plastyczną, muzyczną, komputerową oraz kulinarną.
 5. Poradnictwo psychologiczne dla uczestników oraz opiekunów.
 6. Poradnictwo socjalne.
 7. Rehabilitację.
 8. Psychoedukację ukierunkowaną na samodzielne korzystanie z różnych ofert publicznych, w tym usług medycznych.

W Środowiskowym Dom Samopomocy jest obecnie 20 miejsc.
Dom działa 5 dni w tygodniu od 7.30 do 15.30
(w tym 7 godzin pracy z uczestnikami, którzy przebywają w Domu do 14.30).

Uczestnikom zajęć Dom zapewniStanowisko komputerowea jeden posiłek dziennie. Dom wyposażony jest w sprzęt do treningu samoobsługi, w tym pralkę automatyczną, żelazko, sprzęt TV-audio-video oraz sprzęt muzyczny.Stanowisko komputerowe

ŚDS serdecznie zaprasza do uczestnictwa wszystkich tych, których choroba psychiczna naraziła na wykluczenie społeczne, którzy chcą nauczyć się efektywnie żyć z chorobą, mieć swój własny świat poza domem rodzinnym.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!!!
CZEKAMY NA PAŃSTWA!

Środowiskowy Dom Samopomocy jest domem dziennego pobytu prowadzonym przez podmiot pomocy społecznej.