Standardy Ochrony Małoletnich

„Standardy ochrony małoletnich” to dokument w którym znajduje się zbiór zasad i procedur postępowania z podopiecznymi w Zespole Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy, które mają być przestrzegane i stosowane w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub krzywdzenia małoletniego podopiecznego.
Dokument określa organizację ochrony małoletnich przed krzywdzeniem, sposób dokumentowania występujących nieprawidłowości i zasad opracowywania planu wspierania podopiecznego doświadczającego przemocy.

Materiały: