Montaż windy w Domu Pomocy Społecznej „Jesień Życia” przy ul. Mińskiej 15a w Bydgoszczy

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image.png

Informacja o uzyskaniu dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Celowego

NAZWA FUNDUSZU: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

NAZWA ZADANIA USTAWOWEGO: „ Dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane ( Dz.U. z 2023 r., poz. 682 z późn. zm.) dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów ‘’.

NAZWA ZADANIA: „Montaż windy w Domu Pomocy Społecznej „Jesień Życia” przy ul. Mińskiej 15a
w Bydgoszczy”.

KWOTA DOFINANSOWANIA:  144 000,00 zł.

KWOTA CAŁKOWITA ZADANIA: 223 592,40 zł.

Data podpisania umowy o dofinansowanie zadania: 25.04.2024 roku

KRÓTKI OPIS ZADANIA: Zadanie polega na dostawie i wymianie windy w Domu Pomocy Społecznej „Jesień Życia” przy ul. Mińskiej 15a w Bydgoszczy na nową, dostosowaną do przewozu osób niepełnosprawnych.

Umowa nr SZ-II-D.924.3.2023