Montaż windy w Domu Pomocy Społecznej „Słoneczko” przy ul. Gałczyńskiego 2 w Bydgoszczy

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image.png

Informacja o uzyskaniu dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Celowego

NAZWA FUNDUSZU: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

NAZWA ZADANIA USTAWOWEGO: „ Dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane ( Dz.U. z 2023 r., poz. 682 z późn. zm.) dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów ‘’.

NAZWA ZADANIA: „Montaż windy w Domu Pomocy Społecznej „Słoneczko” przy ul. Gałczyńskiego 2
w Bydgoszczy”.

KWOTA DOFINANSOWANIA: 153 000,00 zł.

KWOTA CAŁKOWITA ZADANIA: 210 438,00 zł.

Data podpisania umowy o dofinansowanie zadania: 25.04.2024 roku

KRÓTKI OPIS ZADANIA: Zadanie polega na dostawie i wymianie windy w Domu Pomocy Społecznej „Słoneczko” przy ul. Gałczyńskiego 2 w Bydgoszczy na nową, dostosowaną do przewozu osób niepełnosprawnych.

Umowa nr SZ-II-D.924.2.2023