Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej o szerokości w świetle co najmniej  90 cm w Domu Pomocy Społecznej „Jesień Życia” przy ul. Mińskiej 15a w Bydgoszczy

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image.png

Zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”.

NAZWA ZADANIA: Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej o szerokości w świetle co najmniej  90 cm w Domu Pomocy Społecznej „Jesień Życia” przy ul. Mińskiej 15a w Bydgoszczy”.

KWOTA DOFINANSOWANIA: 138 154,98 zł

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA: 149 032,81 zł

KRÓTKI OPIS ZADANIA: W ramach zadania zostanie wymieniona stolarka drzwiowa wewnętrzna. Zostaną poszerzone otwory drzwiowe do szerokości
w świetle co najmniej  90 cm.

DATA PODPISANIA UMOWY: 19.12.2023 r.

Umowa nr PPA/000002/02/D