Montaż wind w Domu Pomocy Społecznej „Promień Życia” przy ul. Łomżyńskiej 54 w Bydgoszczy

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image.png

Informacja o uzyskaniu dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Celowego

NAZWA FUNDUSZU: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

NAZWA ZADANIA USTAWOWEGO: „Dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 t.j., z późn. zm.) dotyczacych obiektów służących rehabilitacji, w zwiazku z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów”

NAZWA ZADANIA: „Montaż wind w Domu Pomocy Społecznej „Promień Życia” przy ul. Łomżyńskiej 54 w Bydgoszczy”

KWOTA DOFINANSOWANIA: 190.000 zł.

KWOTA CAŁKOWITA INWESTYCJI: 494.640,00 zł.

KRÓTKI OPIS ZADANIA: Wymiana wind  w Domu Pomocy Społecznej „Promień Życia” w Bydgoszczy przy ul. Łomżyńskiej 54 polegajaca na demontażu dwóch starych wind i montażu dwóch nowych wind, dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych. Nowe windy spełniają warunki wskazane w  ustawie o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.