Projekt RPKP 09.03.02-04-0085/20

Zespół Domów Pomocy Społecznej korzysta z projektu 9.3.2 Moduł II pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt obejmuje dofinansowanie dopłat do wynagrodzeń pracowników oraz testy na obecność koronawirusa.